Metalürji ve Malzeme

Metalurji endüstrisinde çeşitli metalurjik prosesleri gerçekleştirmek için kullanılan endüstriyel fırınlar, metalurjik endüstriyel fırınlar olarak bilinir.


Metalurji fırınları çoğunlukla cevherlerden metallerin çıkarılması, cevherlerin kalsine ve sinterlenmesi, metallerin ergitilmesi, rafine edilmesi ve alaşımlanması, metallerin ısıtılması, kömürlerin karbonlaştırılması ve metallerin ısıl işlemi için kullanılır.


Ayrıca, günlük hayatımızın birçok yönü, malzeme araştırmalarında yer alan bilimsel keşifler ve teknolojik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmektedir.


Nanoteknoloji, en yüksek profile sahip olanlardan biridir ve bu sektör içinde karbon nanotüplerin ve grafen gibi diğer karbon bazlı nanoyapıların araştırılması büyük bir odak alanıdır.


Metalurji ve malzeme endüstrisi için, yine ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ise ilk sırayı oluşturan bor mineralleri ile ilgili yapılacak çalışmalarda da kullanılan sinterleme presleri, döner fırınlar, kalıp ısıtma, kuyu fırın, ark ve vakumlu ergitme gibi elektrik veya indüksiyon ısıtmalı fırınlar, çeşitli toz presleri, karıştırıcı ve homojenleştiriciler ve test cihazları, üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri tarafından tercih edilmektedir.


MSE, laboratuvar veya endüstriyel ölçekli olarak özellikle metalurji ve malzeme endüstrisi için benzersiz tasarımlar ve çözümler sunar.