İndirilenler

Fırın aksesuarları arasında en bilinen ve geniş bir kullanım alanına sahip alümina potalara ait liste incelemeniz için ekte sunulmuştur.

POTALAR

İndirilebilir Dosyalarımız

Makine üzerindeki sıcaklık programlamasını nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için lütfen ekteki dosyayı indiriniz ve içerisinde yer alan talimatları okuyunuz.

Manuel Sıcak Pres

İndirilebilir Dosyalarımız

Laboratuvar ve Endüstriyel Ölçekli Fırınlar

Endüstriyel ve Laboratuvar Ölçekli Fırınlar

İndirilebilir Dosyalarımız

Değirmenler, Polimer Karıştırıcılar, Şerit Döküm ve Doktor Bıçağı, Cam ve Polimer fiber üretim sistemi,  Presler, Piroliz ve Biyokömür Sistemi, Pastörizasyon Sistemi, Basınç Altında Sızdırmazlık Test Cihazı.

Otomatik Sıcak Pres

İndirilebilir Dosyalarımız