VİZYON

Dünyadaki değişim ve gelişim içinde etkin rol alacak esnekliğe sahip, firma kültürü, ürettiği mal ve hizmetlerle örnek alınan kazançlı ve lider bir kuruluş olmaktır.


MİSYON

Müşteri memnuniyetini hedefleyerek çevreye ve topluma saygılı, paylaşımcı, sürekli gelişimin bilincinde, tüm dünyada kabul gören, firma için de kazançlı mal ve hizmet üreterek değer yaratmaktır.