Biyokömür Sistemi

Piroliz esaslı sistemler kullanılarak biokütleden bioyakıt elde edilmesi, hayvansal veya çevresel organik atıkların oksijensiz ortamda yakılarak yakıt elde edilmesi, biokarbonla toprak verimliliği arttırılması ve benzeri çalışmalar için kullanım amacına uygun biyokömür sistemler tasarlanarak üretilmektedir.


 • Maksimum sıcaklık 850°C
 • 5 kg/saat kütlesel debi
 • Nemli biyokütle depolama ve besleme ünitesi
 • Biyokütle kurutma ünitesi
 • Biyokömür üretme ünitesi
 • Biyokömür soğutma ünitesi
 • Katı, sıvı ve gaz biyokömür toplama ünitesi
 • Reaksiyon gazlarının besleme ünitesi tarafına geçişini engelleme
 • Sürekli olarak pirolitik sıvı toplama kabiliyetine sahip
 • Veri toplama, kaydetme, yönetim ve kontrol ünitesi
 • Akışkan yatak şeklinde reaktör
 • Koruyucu mobil platform
 • PLC kontrol
 • Sıcak siklon
 • Yoğuşturma ünitesi
 • Oksijen girişini engelleyen tasarım
 • Otomatik ısıtma ve soğutma sistem